Sprzęt oświetleniowy znajdujący się na stronie internetowej www.alfasc.com.pl i informacje o towarze nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez Klienta ofert zakupienia ustalonej ilości podanych towarów na warunkach określonych w dziale handlowym.

Katalog 2021

Wyroby Certyfikowane:

Alfa - Certyfikat FSC
Alfa
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo Handlowe ALFA Sosnowscy spółka jawna z siedzibą w Nowej Wsi informuje, że kinkiet ALFA (ASTOR), typ: 21580 kod EAN 5900458215801 nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego, z uwagi na to, iż złączka zasilająca nie jest przymocowana do oprawy i po zamontowaniu przewodu wolny drut dotyka części metalowych, wkręt od uziemienia nie wytrzymuje próby pięciokrotnego dokręcenia i wkręcenia, połączenia gwintowe są niebezpieczne przed przypadkowym poluzowaniem, co może spowodować rozkręcanie się elementów oprawy podczas użytkowania, niespełnione są wymagania dot. minimalnych odstępów izolacyjnych – ze względu na ww. niezgodności wyrób stwarza ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów