Katalog
2023 / 2024

Wyroby Certyfikowane:

Alfa - Certyfikat FSC
Sprzęt oświetleniowy znajdujący się na stronie internetowej www.alfasc.com.pl i informacje o towarze nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez Klienta ofert zakupienia ustalonej ilości podanych towarów na warunkach określonych w dziale handlowym.