Fundusze Europejskie

01

Nr umowy: POIR.03.04.00-24-0105/20-00
Kwota: 395 838,87 

02

Dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy programu Operacyjnego inteligentny Rozwój 2014-2020.

wózek dziecięcy PAX - baby pram